De flesta barn som inte har sett en tandläkare i arbetet har en onödig och överdriven bild av tandläkaren med skalpeller och borrmaskiner. Med denna bild i åtanke, tycker de inte om att besöka en tandläkare. Tyvärr, inte heller deras föräldrar. De flesta vuxna uppsöker en tandläkare först när de har ett problem. En orsak kan vara att de flesta tandproblem inte visar några symtom förrän i ett långt framskridet skede. Tänders förfall är ett sådant exempel. Det gör inte...